söndag 4 november 2012

Att filma sin undervisning - Varför?

Jag har börjat filma mig själv och mina elever på lektionerna. Varför då? Jag hade en jobbig känsla att jag inte gav mina elever den undervisning de behövde för att kunna utvecklas och nå målen. Jag kände också  att jag gick miste om mycket av det som hände i mitt klassrum. Alla samtal och diskussioner som eleverna förde med varandra. Eftersom jag inte kunde klona mig och vara på sju ställen samtidigt fick jag helt enkel ta tekniken till hjälp för att kunna ta del av deras tankar och samtal. Men jag ville också få syn på min egen undervisning, för att dels se vad jag gjorde bra men dels också för att jag skulle finna mina utvecklingsbehov och förbättringsområden. Men det allra största skälet till att jag numera filmar är att jag upptäcker så mycket mer av elevernas förmågor och kvaliteter än vad som hade varit möjligt tidigare. Jag skulle vilja hävda att jag tidigare hade ett bristperspektiv på mina elevers prestationer och blev ständigt besviken på det de producerade i mitt klassrum. Hur kunde det komma sig? Jag som tyckte jag var så tydlig och strukturerad. Varför presterade de inte bättre?  Jag tror att jag la min undervisning både på en för låg nivå men också för vissa på en för hög nivå, trots att jag hade hört talas om något som hette den närmaste utvecklingszonen. 

Jag har funderat kring detta och misstänker att vi ibland har en tendens inom svensk skola att lägga vår undervisning i ett slags mittfålla så att den ska passa som många som möjligt. Att undervisa på den gyllene medelvägen skulle man lite elakt kunna säga är "typiskt svenskt". Eller? Men att undervisa enligt något slags normalfördelningskurva leder till att en betydande del av eleverna i ditt klassrum inte får den undervisning de har rätt till och därmed inte blir motiverade eller engagerade i undervisningen. Och det är ju inte förenligt med vår skollag! En skola för alla som det så fint heter...

Det har nämligen förbryllat mig ganska länge varför vissa elever aldrig når målen och varför många elever på min skola underpresterar. Att filma i klassrummet har lett till att jag nu börjat upptäcka allt som de verkligen kan men också det de inte kan, men som de kanske med min och andra elevers stöttning skulle kunna lära sig nästa lektion. Filmandet har gjort att jag därmed kan börja designa små minilektioner i min undervisning som är bättre individanpassade och som bättre korresponderar med elevernas närmaste utvecklingszoner.

Nej, alla elever är inte bekväma med min envishet att filma var och varannan lektion men mitt mål är att det ska bli en vana för dem efterhand. Många vill inte vara med på film eftersom de har dåligt självförtroende då de inte anser sig kunna eller veta något. Detta får man respektera men definitivt inte nöja sig med sådana svar, för mitt mål med filmandet är att de ska få syn på att det kan och att de faktiskt besitter många av de förmågor som finns nämnda i kursplanen. Genom att se sig själva kan de växa ett par centimeter. Det är bara deras halvblinda och ignoranta lärare som inte har begripit det ännu ;) 

I takt med att vi pratar och diskuterar varför jag filmar bryts isen mer och mer. De får titta på sig själva och när jag förklarar vad det är jag ser och hör och jämför det som sägs i filmen med målen blir de riktigt stolta och därav också väldigt engagerade på lektionerna.

Tänk så lite som behövs egentligen ...I filmklippet nedan skriver min elev på sin nyhetstext. När jag läser hans text upptäcker jag att han på ett ställe har använt sig av passiv form när han formulerat en mening. På de andra ställena i texten skriver han i aktiv form. Jag tar tillfället i akt och förklarar passiv form för honom och ger honom därmed ett metaperspektiv på sin språkliga förmåga. Jag undervisar honom därmed i hans närmaste utvecklingszon. Och så klart kallar jag dit kamerakvinnan (doktoranden och läraren) Anna-Lena Godhe som är på besök i klassen :)
Kan man då filma vilken undervisning som helst? En av förutsättningar till att du ska få något ut av filmandet är att du har en undervisning som bygger på det sociokulturella perspektivet, dvs att att du har en undervisning som främjar elevernas sociala aktiviteter och där flerstämmigheten är utvecklad. Filmandet har varit en hjälp för mig att kunna ta del av alla de samtal som förs mellan olika elever i mitt klassrum när jag befunnit mig hos en annan elev i klassrummet. 

Den stora fördelen med att filma sin undervisning och elevernas aktiviteter är att jag kan få syn förmågor och kunskaper som annars inte hade förblivit okända för mig.


Med detta i ryggen ska det bli härligt att sätta sig att skriva omdömen!

Prova du också :)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar