fredag 25 oktober 2013

Idag läste vi klart Pojkarna av Jessica Schiefauer!

I dag läste min klass i SVA 01 och jag klart boken Pojkarna av Jessica Schiefauer. Vi har under läsningens gång arbetat med reciprok undervisning, dvs med lässtrategierna att förutspå, att reda ut, att ställa frågor och att sammanfatta. Vi har också arbetat med intertextuella referenser, där vi dragit paralleller till sagan om Jack och Bönstjälken, filmen Matrix (sekvensen med valet av det röda och blå pillret) och till Bibelns och Koranens skapelsemyt och syndafall. Eleverna har även fått ett par mindre skrivuppgifter, varav en gick ut på att eleverna själva skulle göra ett val likt Neos i Matrix. Skrivuppgiften bestod i att eleverna skulle motivera sitt val och löd: Jag väljer att byta kön för en dag och då ska jag göra följande .... /Jag väljer inte att byta kön, eftersom ....En annan uppgift var att reflektera över en av karaktärernas (Tonys) sexuella läggning med stöd av det som stod skrivet i texten.

Idag tänker jag redogöra för hur vi arbetade med sammanfattningen av boken.

Vi har under läsningens gång arbetat på en sammanfattning som vi tillsammans skrivit på efter att vi läst ett par kapitel. Vi har då kunnat diskutera handlingen, karaktärerna, allegorierna och symboliken i boken.

Idag läste vi tillsammans de sista trettio sidorna i boken och före läsningen fick eleverna skriva en kortfattad fortsättning på vår sammanfattning på egen hand och sedan göra en förutsägelse på hur de trodde boken skulle sluta. Och detta föranledde förstås en diskussion av vad ordet kortfattat innebär.

Lektionsmål: Alla ska skriva en kortfattad fortsättning på vår sammanfattning.
Språkmål:  Du ska på egen hand sortera, värdera och sammanfatta relevant information från boken, genom att kortfattat redogöra för bokens handling och karaktärer.


Vår gemensamma sammanfattning löd:

Pojkarna

Boken handlar om tre flickor - Momo, Bella och Kim. Flickorna är 14 år gamla och går i skolan. De trivs dock inte där, då de känner sig annorlunda, då de inte vill vara som de andra ungdomarna. Dessutom blir de trakasserade av pojkarna i skolan. De söker därför sin tillflykt till Bellas växthus, där de kan vara sig själva, leka och stifta sina egna lagar

En dag planterar Bella ett frö i sitt växthus och efter bara ett dygn växer en magisk blomma upp. En kväll när flickorna har maskerad dricker de av blommans nektar och förvandlas till pojkar...


Nedan följer tre av elevernas individuella fortsättningar på sammanfattningen:

"...En gång när de var ute träffade de en kille som hette Tony. De började gå med Tony och vara med på alla dåliga grejer som han gjorde. Kim blev förälskad i Tony och tjejernas relation blir dålig. Momo och Bella vill inte vara med på dåliga saker. Kim och Tony går då tillsammans och utmanar varandra medan Momo och Bella blir mer som kvinnor. Blomman blir sjuk eftersom Kim tar hennes kraft. Tony våldtar en tjej men Kim slår honom medvetslös."

"...De blir nöjda med sina pojkkroppar. En kväll gick alla tre ut och då träffade de en kille som hette Tony. Tony var en modig kille som rökte. Tony tar flickorna (pojkarna) på äventyr, där de får lära sig att helt nya saker som killarna gör. Bella och Momo tröttnar och lämnar Kim ensam med Tony. Kim och Tony upplever spänning och attraktion tillsammans."

"...Förtrollningen sker under nattetid och tjejerna känner sig inte som vanligt. De märker att de börjar på något nytt. De träffar folk när de är killar men de behandlar dem annorlunda. De får plötsligt respekt. Kim blir förälskad i en en kille de träffar i skogen och tillsammans med honom hittar de på dumheter, som brott och droger. Kim börjar förlora sin vänskap med Bella och Momo.


Nästa lektion ska vi enas om en gemensam sammanfattning som bygger på det eleverna själva har skrivit.


Vad gör vi sedan?

Efter lovet ska eleverna antingen få göra egna kortfilmer eller seriestripar av boken eller kan de välja att skriva färdigt texterna om boken eller författarinnan på Wikipedia. Dessutom kan de få möjlighet att blogga om boken.

Läs mer om projektet här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar