Språkkraft Malmö

Jag erbjuder föreläsningar, workshops och handledningar i språkinriktade arbetssätt, lässtrategier, sociala medier i undervisningen och genrepedagogik.


Kontakt:

Gmail: h.stehagen@gmail.com

Twitter: @stehagenInga kommentarer:

Skicka en kommentar