fredag 24 oktober 2014

Mitt språkutvecklande klassrum - en grafik

Jag ägnar mig ibland åt att lägga ett metaperspektiv på min undervisning. När jag läser intressant didaktisk litteratur försöker jag som de flesta andra omsätta de teorier, förhållningssätt och metoder - ja, vad vi nu väljer att kalla dem - som litteraturen tagit upp i praktiken. Efter att ha förkovrat mig i språkutvecklande undervisning, formativ bedömning och i läsförståelseundervisning en tid har min undervisning tagit nya intryck. Jag tycker numera att dessa olika fält bottnar i en och samma sak - att alla elever ska ha samma chanser att nå goda resultat, oavsett bakgrund - och ger oss alla verktyg för att lycka med detta. Och ju fler av dessa fält vi har inblick i,  desto större och mer välutrustad verktygslåda.

Nedan visar jag en enkel grafik över hur dessa integreras i min undervisning för att möjliggöra lärande för alla elever - ett metaperspektiv.

Håll till godo
/Hanna


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar