torsdag 24 oktober 2013

Att arbeta för förståelse för skönlitteratur - textnära med samtal

I min grupp i SVA 01 fortsätter vi med att läsa Jessica Schiefauers Pojkarna. Vi arbetar aktivt med lässtrategier som går ut på att förutspå handlingen, reda ut oklarheter, ställa frågor på texten samt sammanfatta. Dessutom läser vi texten högt tillsammans, samtalar och arbetar textnära.

Förgående lektion fick eleverna själva ställa frågor på texten, utifrån frågepronomina vad, var, hur, när, vad och varför. De skrev sina frågor i ett Gdocs som de delade med mig. På så sätt fick jag syn på hur djupt de hade nått i sin förståelse av boken, i fall de kunde läsa mellan raderna och tänka bortom det som stod skrivet. Efter de samtal och diskussioner vi hade haft tillsammans. Nedan följer frågor som samtliga elever i gruppen har bidragit med.


Mål för frågorna:
Du ska klart och tydligt redogöra sammanhängande för dina svar på frågorna. Du diskuterar och analyserar samt förtydligar med stöd av citat från boken.


Ur kursplanen, kunskapskrav A:

"Eleven kan redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur samt relatera innehållet till egna erfarenheter och allmänmänskliga och samhälleliga förhållanden.Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt..."


Våra frågor till Pojkarna
Svara så utförligt som möjligt samt hitta citat ur boken som belyser ditt svar. PÅ så sätt arbetar du textnära. Så här ska du göra:

1. När förvandlas tjejerna till killar?

2. Varför gillar Kim Tony så mycket?

3. Vad har blomman för betydelse för Bella?

4.  ”Jag har en historia att berätta men min historia är inte till för vem som helst” för vem skriver Jessica Schiefauer? och vad menar hon med den här meningen?

5. Var utspelar sig händelserna? och i vilken årstid och varför just den har årstiden tror du?

6. Varför tycker tjejerna mer om livet att vara en kille än en tjej?

7. Den natten när de förvandlades till pojkar första gången, vart gick de? Beskriv hur människor såg på dem.

8. Vad gör Kim, Bella och Momo med Tony och vad händer med tjejernas relationer till varandra?

9. Vad avser ordet rådjursflickorna i boken?

10. Vad händer med Tony och Kim när de går genom farliga lekar tillsammans?   Beskriv relationen mellan dem och hur de utmanar varandra i lekarna.

11. Vad är det som flickorna lider av i början av boken och vad är orsaken till det?

12.  Vart tog Tony flickorna (alltså som pojkar) och varför just till det där stället?

13. Vem var det som ringde Kim och varför ringde hon/han henne?

14. Varför säger Kim inget till Tony och låter honom göra vad han vill med henne?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar