söndag 27 oktober 2013

Texten - Ett vackert men väl inslaget paket

Tänk dig att du har fått ett paket. Ett vackert men väl inslaget paket. Inslaget med ett glänsande papper i vackra färger med sirliga former och figurer. 
Men hur du än försöker kan du inte lossa på bandet som omger paketet, än mindre tejpen som din givare omsorgsfullt och noggrant fäst det vackra omslaget med. Efter ett par försök går du hämtar en bordskniv. Dina tappra försök till trots sitter tejpen envist fast. Inte ens en liten flik på kanten av den har du lyckats lossa. Den där bordkniven var ett alltför trubbigt verktyg resonerar du för dig själv.

Paniken börja stiga i dig. Din girighet efter det som ligger därinne dolt för dig får dig att svettas och du börjar till och med bli irriterad. Och du ser dig om efter ett annat verktyg och tänker att något som är vassare och mindre ska hjälpa dig att få bort den där förskräckliga tejpen. För att inte tala om det förbannade snöret. Du svär över din givare medan du hittar en brödsticka längst in i din kökslåda. 

- Det var ju fan vad man ska göra sig till! Kan hen inte slå in ett paket som normala människor!

I din smått stigande irritation har också din försiktighet avtagit och du råkar riva upp det vackra och glänsande pappret i en reva som nu gapar upproriskt och utmanande mot dig. 

- Helvete, utbrister du, och du går och hämtar en kökskniv. Den vassaste och största du har. Din Wüsthof classic. 

- Nu ska detta helvetespaket känna på kniven, utbrister du och du skrattar triumforiskt.

 Men innan du vet ordet av har du skurit och styckat din present i tusen bitar, och du fick aldrig veta vad som fanns därinne i det vackra och väl inslagna paketet...


Språket och kunskapen bildar en textuell enhet. En enhet som inte går att separera, vars delar är beroende av varandra för att kunna tolkas och förstås. Kunskapen paketeras i ett språk med alla dess uttrycksformer, och utan detta språk finns ingen kunskap och utan kunskap finns inget språk. Och inga texter som kan bevara våra kunskaper.

Olika kunskaper kläs i och paketeras med olika språkliga uttryck. Olika vackra omslagspapper i alla dess färger och former. Dessa väljs ut efter gåvans och mottagarens egenskaper. Precis som vi väljer ett specifikt språk för att uttrycka en viss kunskap som ska läsas av en viss grupp individer.

Alla av oss vet hur man öppnar ett paket på det mest effektiva sättet. Vi vet vilket verktyg vi bör välja för att lossa både på band, tejp och papper. Det är något vi har blivit tränande i från allra första början. Vi har imiterat och sedan fått stöd och hjälp av en mer tränad paketöppnare än vi själva, som sin tur visat oss hur paketöppningen ska gå till.

Men vet alla av oss hur man läser en specifik text i ett specifikt ämne? Vet alla vilka verktyg som krävs för att nå den kunskap, vars egenskaper och inneboende relationer ligger kodad och dold i språket med alla dess uttrycksformer? Har vi alla fått imitera och fått stöd av hjälp av en mer tränad läsare än vi själva, som i sin tur visat oss hur läsningen går till?

Texten kan liknas vid ett paketet som är omsorgsfullt och noggrant inslaget i ett vackert papper med olika färger och former. Och de olika paketen kräver alla ett medvetet och delikat handlag för att kunna öppnas och användas. Så även texten.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar