onsdag 16 oktober 2013

Lektionstips: Att arbeta med stöttning i läsning av svåra texter

I min kurs svenska som andraspråk 1 läser vi förnärvande Jessica Schiefauers roman Pojkarna. Romanen ingår i ett tema som vi kallar för kön och identitet. Eleverna har tidigare i temat fått reflektera över sin könsidentitet och som stöd har vi lärare använt oss av Den onorma boken (Ungdom mot rasism) samt läst olika artiklar på temat.

Pojkarna är ganska krävande språkligt men är samtidigt en fantastisk utgångspunkt för diskussioner som rör kön och genus. För andraspråkselever kan därför läsningen vara rätt knixig men med stöttning i form av högläsning och explicit arbete med lässtrategier för förståelse fungerar läsningen ypperligt i klassrummet. Och därav kan språkutvecklingen sätta fart.

Jag kommer nedan redogöra för ett moment i min undervisning och ge detta som ett förlag på hur man kan arbeta med skönlitteratur som ligger över inlärarens faktiska utvecklingszon. Exemplet fungerar även på faktatexter.


Lektion


Mål: Med egna ord kunna redogöra sammanhängande för handlingen samt kunna formulera frågor på handling, bildspråk, karaktärer och motiv med stöd av texten.

1. Vi arbetar med sidorna s. 86-94. Ni får ut kortare stycken som är tagna från dessa sidor. Styckena är sammanblandade och helt i oordning. Er uppgift är nu att i par tillsammans reda ut i vilken följd styckena kommer i boken. UTAN BOKENS HJÄLP. Ni diskuterar och tillsammans gör ni ett förlag på en lösning som ni anser rimlig. Ni ska även kunna motivera er lösning.(Övningen kallas för textrekonstruktion och utvecklar elevernas att se språkliga mönster i texten, såsom ord som syftar tillbaka eller fram i texten samt deras förmåga att förstå olika sorters textbindning. Läs vidare i Gibbons 2006:133 )


2. Vi läser s. 95-111 högt tillsammans, reder ut sådant vi inte riktigt förstod samt sammanfattar.

3. Ni skriver sedan egna frågor på s. 95-111. Era frågor ska inledas med ett frågepronomen och kan beröra bokens handling, personer, miljö, motiv och bildspråk. 


Frågepronomina:

Vem?
Vad?
När?
Vart?
Var? 
Varför?

Ex. 

Hur får vi i texten veta att flickorna en dag kommer att skiljas åt? Svara och hitta ställen i boken som bevisar ditt svar.

Vem av flickorna anser du har mest ut av att förvandlas till pojke? Motivera ditt svar och hitta ställen i texten som bevisar ditt svar.Nästa vecka får ni besvara varandras frågor.

2 kommentarer:

  1. Hej Hanna!
    Intressant upplägg och så bra att ni lyfter ett normkritiskt perspektiv. Jag är också språklärare i Malmö och undrar vart du har fått tag på Den onorma boken? Går den att köpa? Hälsningar Clara på Malmö Latin

    SvaraRadera
  2. Hej Clara. Om du klickar på den Onorma boken i blogginlägget så kommer du till hemsidan.

    /Hanna

    SvaraRadera